Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP, Przewodniczący KRASP w latach 1999-2002 przypomina pierwsze momenty kształtowania się Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także opowiada o wyzwaniach, jakie stały przed KRASP w pierwszych latach jej istnienia.

 Rozmowa dostępna pod linkiem >>> 25-lat KRASP: Burzliwe początki