W dniach 10-13 lipca 2022 r. odbyła się kolejna XXVI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024 zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Miejscem obrad było Centrum Konferencyjne Hotelu Hampton by Hilton w Kaliszu. W dniu 12 lipca, podczas tegorocznej Szkoły miała miejsce uroczysta Gala z okazji 20-lecia działalności Fundacji Rektorów Polskich.

 

XXVI Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2020-2024

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 25 instytucji, w tym czołowe uczelnie obu sektorów w szkolnictwie wyższym, które delegowały do udziału 32 swoich przedstawicieli. Na program Szkoły złożyły się moduły, obejmujące łącznie 4 sesje wykładowe oraz 2 debaty panelowe. Obrady zostały zdominowane przez problematykę:

  • Działalność międzynarodowa KRASP i FRP
  • Regulacje, zarządzanie i finanse

Wśród wykładowców i panelistów znaleźli się m.in. prof. Marcin Pałys, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Arkadiusz Mężyk Przewodniczący KRASP, prof. Jan Szmidt, Honorowy Przewodniczący KRASP, prof. Bogumiła Kaniewska, Przewodnicząca KRUP, prof. Teofil Jesionowski, Przewodniczący KRPUT, a ponadto Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska, prof. Taras Finikov, Prezes Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną, dr Iryna Degtyarova, adiunkt naukowo-badawczy FRP, a także przedstawiciele delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (ZRUU) z Rektorem Igorem Tsependą. Funkcję kierownika szkoły i jednego z wykładowców pełnił prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Wykład inauguracyjny został poświęcony rewolucji technologicznej w XXI wieku, jej uwarunkowaniom oraz skutkom społecznym. W module poświęconym działalności międzynarodowej KRASP i FRP przedstawiono relacje KRASP z Narodowymi Konferencjami Rektorów oraz udział w działalności EUA ze szczególnym uwzględnieniem projektu pt. NEWLEAD realizowanego z udziałem KRASP i FRP. W ramach tego projektu eksperci europejscy uznali inicjatywy FRP i KRASP w postaci Szkoły Zarządzania Strategicznego dla wyższej kadry kierowniczej uczelni oraz projekt Polsko-Ukraiński MEiN-PW za przedsięwzięcia o wzorcowym charakterze. Następnie odbyła się debata panelowa dotycząca potrzeb i perspektyw związanych z odbudową systemu szkolnictwa wyższego w Ukrainie. W debacie wzięli udział rektorzy polscy i ukraińscy uczestniczący w szkole. W konkluzji obok, wykazów wytrwałości ze strony ukraińskiej przedstawiciele strony polskiej podkreślili wymóg uwarunkowania działań typu brain drain. W ramach kolejnego modułu przedstawiono zagadnienia związane z uniwersytetem cyfrowym, a następnie zaprezentowano wyniki badania opinii rektorów nt. Ustawy 2.0 przeprowadzonego przez FRP. Najwyższe oceny uzyskały regulacje o charakterze ustrojowym, a najniższe te dotyczące polityki naukowej i ewaluacji. Podczas kolejnej sesji Prezes Mariusz Haładyj przybliżył uczestnikom misję Prokuratorii Generalnej RP w systemie szkolnictwa wyższego, zwracając uwagę na rosnące znaczenie mediacji przy rozwiązywaniu sporów. Obrady zakończyła debata panelowa na temat praktyki zarządzania uczelnią wobec uwarunkowań o charakterze kryzysowym w otoczeniu szkół wyższych.

Ocena ogólna XXVI Szkoły FRP uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników anonimowo formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,9 (w skali 1-5).

 

 

GALA 20-lecia dzialalności Fundacji Rektorów Polskich

Tegoroczna XXVI Szkoła miała szczególny charakter. Stała się ona bowiem miejscem uroczystości przypadającego w 2022 roku Jubileuszu 20-lecia działalności Fundacji Rektorów Polskich. Gala Jubileuszowo z udziałem rektorów – uczestników, członków rady Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy oraz zaproszonych gości odbyła się w dniu 12 lipca.

Uroczystość 20-lecia FRP rozpoczęło wystąpienie okolicznościowe Prezesa Fundacji poświęcone refleksji o genezie i wkładzie Fundacji w kształtowanie się środowiska akademickiego i systemu szkolnictwa wyższego. Następnie głos zabrał prof. Jan Duława, uczestnik IV Szkoły FRP dla rektorów, który w zabawnej wierszowanej formie zaprezentował refleksję na temat Fundacji Rektorów Polskich i organizowanych Szkół przez Fundację.

W dalszej części, Przewodnicząca Rady Fundacji Rektorów Polskich, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow wraz z Prezesem FRP prof. Jerzym Woźnickim wręczyli osobom zaangażowanym w działalność Fundacji medale 20-lecia FRP. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości miały miejsce wystąpienia okolicznościowe uczestników Gali – przewodniczącego KRASP, przedstawicieli uczelni, przedstawicieli delegacji ZRUU, przedstawicieli partnerów strategicznych FRP-ISW oraz rektorów i prorektorów związanych od lat z Fundacją. Gratulacje, podziękowania i okolicznościowe upominki zostały przekazane na ręce Prezesa FRP.

Gratulacje i życzenia:

Politechnika Warszawska

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Związek Rektorów Uczelni Ukrainy (ZRUU)

Politechnika Koszalińska

Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Poznańska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

PCG Polska/PCG Academia

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Fundacja Młodej Nauki