W dniu 22 września 2022 r. odbyło się I posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2022-26. W trakcie posiedzenia nastąpiło ukonstytuowanie się nowej Rady, a także Rada dokonała wyboru Zarządu Fundacji na kadencję 2022-26

 

 Przewodnicząca  
 • Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
   Uniwersytet Warszawski
 Wiceprzewodniczący  
 •  Prof. Wiesław Banyś
Uniwersytet Śląski
 Sekretarz  
 •  Prof. Alicja Przyłuska-Fiszer
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 Członkowie  
 •  Prof. Klaudiusz Baran
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 •  Prof. Andrzej Chochół
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 •  Prof. Marek Krawczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 •  Prof. Bronisław Marciniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 •  Prof. Marek Rocki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 •  Prof. Włodzimierz Sady

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Ks. Prof. Andrzej Szostek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Tadeusz Więckowski
Politechnika Wrocławska
 • Prof. Anna Wypych-Gawrońska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 

Zarząd FRP powołany przez Radę FRP na kolejną czteroletnią kadencję pozostał bez zmian:

Prezes - prof. Jerzy Woźnicki

Członkowie: prof. Ewa Chmielecka i prof. Andrzej Kraśniewski

.