Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji Higher Education to 2030, która odbyła się w dniach 9-9 grudnia 2008 w Paryżu.

W trakcie konferencji, zorganizowanej przez OECD, zaprezentowano pierwszy tom Higher Education to 2030 pt. Demography.