W dniach 26-29 maja 2024 r. odbędzie się XXVIII Szkoła FRP Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym dla Kanclerzy, Kwestorów, Dyrektorów i Głównych Księgowych. Obrady zorganizowane zostaną w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Fabryka Wełny” w Pabianicach.

Szkoła organizowana jest zgodnie z Programem Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP-FRP

Szkoły FRP dla Kanclerzy i Kwestorów są od szeregu lat organizowane przez Fundację Rektorów Polskich w następstwie uznania przez Zgromadzenie Plenarne KRASP tej formy działania za właściwe forum poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń oraz formułowania opinii przez kanclerzy i kwestorów uczelni członkowskich KRASP.

 

Program Szkoły

 

Formularz zgłoszeniowy - wersja papierowa

 

 

Nocleg

 Uczestnik

 

Kierowca


captcha
Powered by BreezingForms