Serdecznie zapraszamy w dniu 9 kwietnia o g. 10:00 na bezpłatny webinar pn. "Kontrola zarządcza na uczelni – perspektywa koordynatora i audytora" przygotowany przez naszego partnera strategicznego Wolters Kluwer Polska. Podczas webinaru omówione zostaną podstawy prawne oraz wytyczne dotyczące funkcjonowania i tworzenia systemu kontroli zarządczej w szkołach wyższych.

Przedstawione zostaną również praktyczne rozwiązania, które warto zastosować, aby efektywnie i z sukcesem wdrożyć, a następnie monitorować i oceniać system kontroli zarządczej na uczelniach.

Program:

  1. Podstawy prawne i wytyczne funkcjonowania kontroli zarządczej na uczelniach.
  2. Role i odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na uczelniach – kierownik jednostki, koordynator kontroli zarządczej a audytor wewnętrzny.
  3. Wdrażanie kontroli zarządczej w praktyce, w szczególności:
  • Strategia uczelni jako podstawa budowania systemu kontroli zarządczej.
  • Planowanie – rok kalendarzowy czy rok akademicki?
  • Współpraca z radą uczelni.

Webinar poprowadzi dr Joanna Przybylska – audytor wewnętrzny. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i redaktorka publikacji naukowych poświęconych audytowi wewnętrznemu i szeroko rozumianej kontroli zarządczej.

Rejestracja na szkolenie: https://bit.ly/kontrola-zarzadcza-w-szkolach-wyzszych