W dniu 6 kwietnia 2009 r. odbyło się drugie w tym semestrze posiedzenie Seminarium Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

W trakcie posiedzenia ks. prof. A. Szostek wygłosił referat pt. "Misja uniwersytetu". Jako koreferent wystąpił prof. M. Wąsowicz.

W trakcie sesji drugiej P. Rzodkiewicz i K. Martowska omówili aktualności w obszarze szkolnictwa wyższego, a w szczególności przedstawili punkt widzenia studentów i doktorantów na zmiany w szkolnictwie wyższym.