Sprostowanie do niewłaściwej interpretacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przedstawionej w tekście Gazety Prawnej, w części dotyczącej używania w nazwie uczelni określonych słów: uniwersytet, uniwersytet techniczny, uniwersytet z przymiotnikiem(ami), politechnika, akademia, wymienionych  w Art. 3 ustawy, w nawiązaniu do wymogu dostosowania nazw uczelni do wymagań tego artykułu. Tekst sprostowania publikujemy tutaj...