W dniu 16 listopada 2009 r. zakończyły sie prowadzone w FRP prace nad środowiskowym projektem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Komunikat w tej sprawie można znaleźć tutaj..., natomiast uchwałę Komitetu Sterującego w sprawie przyjęcia projektu strategii tutaj...