Poziom 5 - brakujące ogniwo?
Autorzy: Ewa Chmielecka (red.), Katarzyna Trawińska-Konador (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-7814-260-7
Objętość: 134
Oprawa: miękka

Publikacja przygotowana została w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego w 2013 roku przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Polska Rama zawiera 8 poziomów kwalifikacji pełnych, a wśród nich poziom 5, lokujący się pomiędzy świadectwem maturalnym (poziom 4) a dyplomem licencjata i inżyniera (poziom 6). Na poziomie 5 obecnie nie jest przyznawana żadna kwalifikacji wydawana przez szkoły wyższe.

W publikacji zawarto charakterystykę 5 poziomu przedstawioną w Polskiej Ramie Kwalifikacji oraz w badaniach przeprowadzonych przez EURASHE i CEDEFOP, omówiono rolę jaką poziom 5. mógłby odegrać w systemie polskiej edukacji, zaprezentowano przykłady rozwiązań dotyczących 5 poziomu wdrożonych w systemach edukacji w różnych krajach europejskich (Francja, Niemcy, Holandia, Szkocja), przytoczono opinie środowiska akademickiego na temat 5 poziomu a także rekomendacje opracowane z udziałem firmy Pearson. Niniejsza publikacja rozpoczyna ogólnopolską debatę nad możliwością zagospodarowania poziomu 5 przez szkolnictwo wyższe.