Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach
Autorzy: Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Orange
ISBN: 978-83-7814-169-3
Objętość: 156
Oprawa: miękka

W publikacji przedstawiono wyniki IV etapu badania w ramach programu „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” przeprowadzonego w 2012 r. przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z Instytutem Społeczeństwa Wiedzy (ISW) przy wsparciu partnera strategicznego Orange Polska.

Badanie stanowiło pierwszą próbę zebrania kompleksowej informacji o przebiegu procesu wdrażania w polskich uczelniach Krajowych Ram Kwalifikacji, którego realizacja stała się najważniejszym, a na pewno najbardziej złożonym, zadaniem uczelni związanym z wprowadzeniem w życie nowych regulacji zawartych w dokonanej w 2011 r. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Publikacja stanowi cenne źródło informacji o tym, jak przebiegał proces wdrażania KRK, jakie problemy były z tym związane i w jaki sposób były one rozwiązywane. Przedstawione wyniki realizacji projektu umożliwiły osobom zaangażowanym w organizację i realizację procesu wdrażania KRK na poziomie uczelni i ich jednostek – zgodnie z ideą benchmarkingu – ocenę przyjętego podejścia i stanu zaawansowania prac na tle innych podobnych uczelni i jednostek, a w efekcie stanowiło źródło krytycznej refleksji i zachętę do podjęcia działań zmierzających do doskonalenia przyjętych rozwiązań.