Autorzy: Marcin Dokowicz, Katarzyna Trawińska-Konador
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Pearson Central Europe
Objętość: 33

 opis