Autorzy: J. Woźnicki (red.) T. Jędrzejewski, M. Hulicka, I. Degtyarova
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-231-4520-2
Objętość: 200
Oprawa: miękka

Książka ta stanowi pierwsze wydawnictwo monograficzne poświęcone funkcjonowaniu rad uczelni. Autorzy odnoszą się do aktualnie obowiązujących ram prawnych dotyczących systemu zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce. Analizowane są także przepisy dotyczące rady uczelni jako nowego organu w uczelniach publicznych, z uwzględnieniem dookreślenia koncepcji działania rady w treści statutów uczelni. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni przedstawiono m.in. przykładowe opcje i modele praktycznego wdrażania przepisów prawa na poziomie instytucjonalnym dotyczących rady uczelni

Intencją autorów jest, aby stała się ona pomocą ale i źródłem inspiracji dla członków rad uczelni w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań systemowych i proceduralnych.