Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-8156-296-6
Objętość: 125
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja jest piątym tomem wydanym w ramach realizacji od 2013 r. projektu „Poziom piąty Krajowych Ram Kwalifikacji” przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Najnowszy tom zawiera anglojęzyczny artykuł Hansa Daale Generalnego Dyrektora LEIDO i Prezydenta CHAIN5 pt. "Vocational Education and Training at higher levels of the EQF Actions needed after 20 years of just talking". W publikacji zawarto syntetyczne podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie w latach 2013-2021, a w tym wyniki badań ankietowych dotyczących wdrażania kształcenia na 5. poziomie. Kluczową część piątego tomu stanowią propozycję konkretnych zmian ustawowych koniecznych do właściwego wprowadzenia kształcenia na poziomie 5.PRK do systemu szkolnictwa wyższego wraz z komentarzem prawnym. 

Czy ta publikacja zakończy prace FRP-Pearson nad wprowadzeniem 5. poziomu do systemu szkolnictwa w Polsce? Raczej nie. Świadczą o tym nowe wydarzenia i problemy, które należy dobrze rozpoznać i znaleźć dla nich właściwe rozwiązania.