Autorzy: Iryna Degtyarova, Jerzy Woźnicki (red. nauk)
Instytucje sprawcze: Politechnika Warszawska
ISBN: 978-83-8156-311-6
Objętość: 339
Oprawa: miękka

"Referowany w niniejszej monografii Projekt Polsko-Ukraiński zlecony do realizacji Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce, realizowany jest od 2018 roku w ramach tzw. I Cyklu w partnerstwie, ze strony polskiej – z Konferencją Rektorów Akademickich Szkól Polskich i Fundacją Rektorów Polskich, a ze strony ukraińskiej – ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Za szczególnie cenne należy uznać zróżnicowane działania i ich efekty, podejmowane w ramach Projektu, a w tym badania dotyczące kluczowych problemów szkolnictwa wyższego przeprowadzone z udziałem 50 uczelni z obu krajów. Stały się one podstawą uchwalonych przez rektorów tzw. Stanowisk Wspólnych. Dokumenty te zawierają rekomendacje adresowane do kreatorów i realizatorów polityki publicznej, opracowane z wykorzystaniem oryginalnych rozwiązań metodologicznych na gruncie nauk społecznych (...)" (Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP w latach 2016-2020)

"Przedstawione w niniejszej monografii osiągnięcia i wyniki Projektu (...) świadczą o wysokiej efektywności współpracy akademickiej między uczelniami ukraińskimi i polskimi, a tym samym sprzyjają zacieśnianiu relacji ukraińsko-polskich w ramach dyplomacji akademickiej i wspierają proces integracji ukraińskiego szkolnictwa wyższego do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. (...) " (Prof. Leonid Huberski Przewodniczący ZRUU w latach 2009-2021)