Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Fundacja Rektorów Polskich, Politechnika Śląska w Gliwicach
ISBN: 978-83-7880-837-4
Objętość: 382
Oprawa: miękka

Raport powstał w ramach I etapu projektu badawczego pn. “Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 r.” realizowanego przez FRP i KSPSW KRASP na zlecenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w okresie kadencji 2020-2024.

Celem ogólnym prac było opracowanie prognozy wraz z elementami wizji i perspektyw rozwojowych szkolnictwa wyższego w naszym kraju w kolejnych latach, do 2025 r. z projekcją do 2030 r. Treści rozdziałów niniejszej książki to zamówione ekspertyzy tematyczne, uzupełnione o wyniki badania opinii rektorów uczelni członkowskich KRASP, na temat ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i efektów jej wdrażania. Publikacja zawiera także ogólne informacje o Projekcie i założeniach jego dotychczasowej i planowanej realizacji.