Autorzy: Jerzy Woźnicki
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich & Uniwersytet Jagielloński
ISBN: 978-83-233-7410-7
Objętość: 315
Oprawa: Twarda

Monografia naukowa powstała z intencją uhonorowania Roku Jubileuszowego 25-lecia KRASP. Książka – zgodnie z intencją autora – jest jego osobistą pogłębioną refleksją na temat działalności KRASP, podkreślającą znaczenie utworzenia FRP przez rektorów jako jednego z ich istotnych dokonań. Zawiera zbiór myśli o kontekście systemowym funkcjonowania uczelni i sztuce rektorstwa, o misji i wartościach Konferencji Rektorów, o jej społecznej roli, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w działalności legislacyjnej, będącej rodzajem żywiołu KRASP, z przypisywaniem wielkiego znaczenia obronie autonomii uczelni.