Rada Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2006-2010, w wyniku tajnego głosowania, na posiedzeniu w dniu 20 września 2010 r., dokonała wyboru Rady FRP na kadencję 2010-2014, rozpoczynająca się z dniem 1 października 2010 r.

Skład nowej Rady przedstawia się następująco:

 

Przewodniczący  
 • prof. Włodzimierz Siwiński
Uniwersytet Warszawski
Honorowy Przewodniczący
 • ks. prof. abp Stanisław Wielgus
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wiceprzewodniczący  
 • prof. Tadeusz Szulc
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sekretarz  
 • prof. Andrzej Eliasz
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Członkowie  
 • prof. Jan Englert
Akademia Teatralna w Warszawie
 • prof. Ryszard Górecki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. Aleksander Koj
Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Józef Kuczmaszewski
Politechnika Lubelska
 • prof. Stanisław Lorenc
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. Andrzej Mulak
Politechnika Wrocławska
 • prof. Leszek Pączek
 Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • ks. prof. Andrzej Szostek
Katolicki Uniwersytet Lubelski