Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, odbyło się w dniu 20 września br. w siedzibie FRP w Warszawie, z udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w MNiSW prof. Z. Marciniaka.

W Sesji I posiedzenia Prezes FRP J. Woźnicki oraz przewodnicząca KRASP prof. K. Chałasińska-Macukow i przewodniczący KRZaSP prof. Waldemar Tłokiński,  przedstawili  inicjatywę utworzenia w Fundacji wydzielonej struktury poświęconej opracowywaniu analiz, ekspertyz i prowadzeniu dialogu w szkolnictwie wyższym pn. Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym. W ramach Sesji II prof. prof. A. Szostek, B. Smólski, L. Śliwonik zaprezentowali referaty wprowadzające do dyskusji poświęconej społecznej  odpowiedzialności  szkolnictwa wyższego oraz nowej służebności uczelni w XXI wieku.