Opublikowanie w grudniu 2009 r. środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 wywołało szeroką debatę publiczną w środowisku akademickim, prowadzoną z udziałem zewnętrznych interesariuszy uczelni. 

Dyskusja ta została podsumowana w wydawnictwie Fundacji Rektorów Polskich z listopada 2010 r., mającym formę raportu zawierającego tezy i opinie zgłaszane w trakcie debat, które odbyły się w kilkunastu ośrodkach akademickich. Dyskusja nad projektem wywołała duże zainteresowanie nie tylko ze względu na to, że była to najlepsza forma zaprezentowania idei kryjących się za konkretnymi zapisami, ale również dlatego, że pewne kwestie, dla których, ze względu na wymaganą formę dokumentu jakim jest strategia, zabrakło w nim miejsca, wymagają bardziej szczegółowego rozpatrzenia i wyjaśnienia.

Nakładem FRP ukazało się wydawnictwo, stanowiące raport z badań przygotowany przez zespół pod kierunkiem prof. J. Wilkina, działający we współpracującym z FRP Ośrodku Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczy uwarunkowań ekonomicznych, jako jednej z najbardziej istotnych kwestii z punktu widzenia powodzenia wdrożenia Strategii. Jest to zarazem głos w dyskusji nad przyszłym kształtem polskiego systemu szkolnictwa wyższego.