Do zrealizowania projektu, prowadzonego przez FRP na wniosek Prezydium KRASP,  powołano zespół koordynujący w składzie: Maria Branecka, dr Artur Chełstowski, dr Anna Kłopotek, prof. Małgorzata Rószkiewicz, Piotr Welenc. Kierownikiem Projektu został dr Artur Chełstowski. W trakcie trzech  spotkań, które odbyły się w dniach 14 i 28 stycznia oraz 7 lutego 2011 przygotowano wstępną wersję ankiety.

Przyjęto, że efektem projektu ma być raport końcowy zawierający m.in. benchmark w zakresie kontroli zarządczej w uczelniach, uwzględniający aktualne uwarunkowania prawne (a w tym nowelizację ustawy). Wstępne wyniki prac zostaną przedstawione w ramach IX Szkoły Zarządzania Strategicznego dla kanclerzy i kewstorów, która odbędzie się w dniach 5-9 czerwca 2011 r.

Zaproszenie do udziału w projekcie zostanie wkrótce wysłane do uczelni członkowskich KRASP(KRePSZ).