W trakcie wspólnego posiedzenia Hochschulrektorenkonferenz (HRK) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w dniu 10 marca br.  w siedzibie Politechniki Poznańskiej, prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, jako przewodniczący KOiL, wygłosił referat pt. "National policy of financing higher education - current state and future development In Poland".

Spotkanie, podzielone na dwie sesje, obejmowało w sumie 4 panele tematyczne, w ramach których przedyskutowano systuację szkolnictwa wyższego w Polsce i Niemczech, w takich obszarach jak polityka finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, rozwój uniwersyteckich centrów doskonałości w kontekście badań naukowych i innowacji, systemy zapewniania jakości oraz polsko-niemiecka współpraca w działaniach planowanych przez European University Viadrina.