W dniu 8 lutego br. Ewa Czeszejko-Sochacka, pełnomocnik Prezydent Warszawy ds. przygotowań m.st. Warszawy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., zaprosiła Fundację Rektorów Polskich do wejścia  w skład konsorcjum osób prawnych z udziałem miasta, reprezentujących różne środowiska ważne z punktu widzenia tego projektu. W gronie tym FRP będzie reprezentować środowiska akademickie i naukowe Warszawy.

W dniu 7 marca informacje o udziale FRP w tym konsorcjum zostały przedstawione Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.