W dniach 17-19 marca  2011 r. w centrum konferencyjno-hotelowym w Paszkówce k/Krakowa odbyło się, zorganizowane przez Fundację Rektorów Polskich, posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Wśród omawianych kwestii znalazły się sprawy nowelizacji ustaw i przygotowanie projektu strategii rządowej rozwoju szkolnictwa wyższego oraz sprawy zmian w Statucie KRASP, obejmujące m.in. kwestie członkostwa w KRASP i pozycji KRePSZ.