W dniu 7 kwietnia 2011 r. w siedzibie Akademiii Leona Koźmińskiego w Warszawie, odbyła się konferencja "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym".

W konferencji, zorganizowanej wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego i Fundację Rektorów Polskich, udział wzięło prawie 100 osób, a w tym m.in. prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow - Przewodnicząca KRASP, prof. Józef Lubacz - Przewodniczący RGSW, prof. Witold Jurek - Wiceminister w MNiSW, rektorzy uczelni warszawskich, mgr Kinga Kurowska - Przewodnicząca KRD, oraz przedstawiciele organizatorów - prof. Andrzej K. Koźmiński - rektor Akademii Leona Koźmińskiego i prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP.

 

Konferencję otworzyła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa wyzszego.