W dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Wągrowcu, w siedzibie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Humanistyczno-Menedżerskiej, odbyło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

W trakcie drugiego dnia obrad prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, wygłosił referat pt.  "Nowelizacja, strategia i co dalej? Prace Centrum Analiz i Dialogu FRP".