W dniu 25 II 2011 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II posiedzenie zespołu koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym FRP.

W trakcie spotkania wskazano tematy ekspertyz, które zostaną przygotowane w pierwszej kolejności na zlecenie CAD FRP:

  1. Instytucjonalne warunki efektywnej i uczciwej konkurencji w szkolnictwie wyższym w Polsce w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystania środków (publicznych i prywatnych) przeznaczonych na rozwój kształcenia wyższego.
  2. Przegląd najważniejszych patologii występujących w polskim szkolnictwie wyższym i rekomendacje sprzyjające ograniczeniu owych patologii.
  3. Dywersyfikacja szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii - stan obecny, kierunki zmian, możliwości implementacyjne na grunt polski.
  4. Przegląd doświadczeń w wybranych uczelniach na świecie w modernizacji kształcenia i realizacji badań naukowych, sprzyjających poprawie pozycji międzynarodowej danej uczelni. Podstawa ekspertyzy: wybrane uczelnie z Korei Południowej i Australii.