W dniu 23 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. J. Woźnickiego, z przedstawicielami władz Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

W czasie spotkania Przewodnicząca KRD, mgr Kinga Kurowska, przedstawiła Prezesowi swoich współpracowników oraz plany i zakres przyszłych prac prowadzonych przez KRD ze wskazaniem obszarów potencjalnej współpracy z FRP.