Wyzwania, które stają przed szkolnictwem wyższym i nauką zrodziły potrzebę właściwego przygotowania się osób zaangażowanych w działalność Krajowej Rady Doktorantów, do udziału we wdrażaniu nowych rozwiązań. Dlatego Fundacja Rektorów Polskich, na prośbę Krajowej Reprezentacji Doktorantów, organizuje w ramach realizowanego we współdziałaniu z KRASP "Programu stałych przedsięwzięc FRP w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich" Szkołę liderów samorządu i organziacji doktorantów.Pierwsza edycja Szkoły odbędzie się w dniach 18-21 września 2011 r. w obiekcie konferencyjnym i  hotelu "Czarny Potok"   w Zakopanem.  Program  zawiera  takie bloki tematyczne jak: Szkolnictwo wyższe: nowelizacja, strategia, polityka - oczami doktorantów; Umiejętności zarządcze młodych liderów; Relacje z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne.

 

List Przewodniczącej KRD, mgr Kingi Kurowskiej >>>

Program X Szkoły FRP (aktualizacja) >>>

Formularz Zgłoszenia >>>

Literatura >>>