W dniu 8 września br. odbyło się finalne posiedzenie Komitetu Sterującego Programu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym".

W trakcie spotkania, które w zastępstwie prof. J. Woźnickiego poprowadził prof. J. Nazarko, dr M. Luterek, sekretarz naukowy programu, przedstawił sprawozdanie z dotychczas zrealizowanych prac oraz omówił projekty, których realizacja przewidziana jest na okres 2012-2013.

 

Dodatkowo, prof. R. Z. Morawski omówił założenia i przedstawił wstępne wyniki uzyskane w ramach projektu "Elastyczność systemu studiowania", natomiast dr A. Chełstwoski - "Zarządzanie zasobami".

 

Komitet nadzorował prace realizowane w ramach poszczególnych projektów prowadzonych w Programie "Benchmarking w szkolnictwie wyższym" w latach 2007-2011. Obecnie jego zadania przejmą grupy robocze powoływane do realizacji konkretnych projektów.