Fundacja Rektorów Polskich odpowiadając na wniosek KRD, w dniach 18-21 września 2011 r. po raz pierwszy zorganizowała dedykowaną środowisku doktorantów, Szkołę liderów samorządu i organizacji doktorantów. Była to kolejna X Szkoła FRP w ramach realizowanego we współdziałaniu z KRASP "Programu stałych przedsięwzięc FRP w systemie doskonalenia kadr kierowniczych uczelni akademickich". Tym razem uczestnikami Szkoły byli przyszli kandydaci do ról kierowniczych w szkołach wyższych. Obrady odbywały się  w Hotelu "Czarny Potok" w Zakopanem.

 

 

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 52 wyróżniających się przedstawicieli samorządów doktorantów delegowanych przez rektorów z 27 uczelni.

 

Na program Szkoły złożyły się trzy moduły, obejmujących łącznie 6 sesji wykładowych i 4 zajęcia warsztatowe oraz debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Szkolnictwo wyższe: nowelizacja, strategia, polityka - oczami doktorantów;
  • Umiejętności zarządcze młodych liderów; Finanse szkół wyższych.
  • Relacje z otoczeniem, umiejętności komunikacyjne.

 

Ocena ogólna X Szkoły FRP dla liderów samorządu i organizacji doktorantów, uśredniona na podstawie wypełnionych anonimowo przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,4 (w skali 1-5)