W dniu 13 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich, które miało charakter sprawozdawczy, oraz Zgromadzenie Fundatorów FRP-ISW. Oba posiedzenia, w zastępstwie Przewodniczącego Rady, poprowadził prof. T. Szulc, Wiceprzewodniczący Rady FRP.

W trakcie Zgromadzenia prof. Z. Marciniak, Podsekretarz Stanu w MNiSW przedstawił kontekst związany z wprowadzeniem  nowej dyscypliny naukowej pn. "nauki o polityce publicznej" . Następnie,  dr M. Luterek, Sekretarz Naukowy w ISW, przedstawił informację o aktualnie realizowanych i planowanych przedsięwzięciach FRP  i ISW , natomiast  prof. T. Pomianek i dr A. Rozmus omówili prace Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich.

 

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, którą otworzyło wystąpienie prof. Marka Kwieka Dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM pt. "Dynamika publiczne/niepubliczne w polskim szkolnictwie wyższym w    2010-2020: czesne, demografia i polityka".