W odpowiedzi na list skierowany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. B. Kudrycką, do rektorów przedstawiamy nadesłane przez biuro KRASP stanowisko KRASP w tej sprawie.

Oświadczenie Przewodniczącej KRASP, prof. K. Chałasińskiej-Macukow >>>

Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie umów zawieranych przez uczelnie ze studentami >>>