Od kilku dni na łamach gazet trwa dyskusja nt. podpisywania przez uczelnie publiczne umów ze studentami studiów stacjonarnych. Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł pt. "Studenci chcą gwarancji nauki" (18.10.2011, s. A6), Rzeczpospolita - "Rektor UW: student to nie klient uczelni" (18.10.2011, A13), natomiast Gazeta Wyborcza - "Czy rektorzy umówią się ze studentami" (21.10.2011, s. 6).

 

Poniżej publikujemy linki do ostatnio opublikowanych tekstów, zawierających głosy prezentowane w tej debacie, które ukazały się w gazecie Metro.

Artykuł "Rektorzy dogadają się ze studentami nad głową minister?", Metro, 20 X 2011 >>>

"List otwarty minister nauki do prof. Woźnickiego", Metro, 21 X 2011 >>>

"Odpowiedź prof. Woźnickiego na list minister nauki", Metro, 24 X 2011 >>>