Biuro KRASP, na prośbę Przewodniczącej KRASP, Rektor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, rozesłało szczegółowe informacje dotyczące Forum Dyskusyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji, organizowanego przez Fundację Rektorów Polskich. Poniżej publikujemy list Przewodniczącej, informację o Forum, oraz formularz zgłoszeniowy.

list Przewodniczącej >>> 

informacja o Forum >>>

formularz zgłoszeniowy