Fundacja Rektorów Polskich, zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP, w 2012 roku - roku jubileuszowym X-lecia Fundacji - zaplanowała kolejne przedsięwzięcia: XI SZS FRP dla kanclerzy i kwestorów, XII SZS  FRP dla rektorów-elektów kadencji 2012-16.

• XI Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów.
Termin: 27-31 maja 2012 r.
Miejsce obrad: Centrum Konferencyjne Hotelu "Krasicki" w Lidzbarku Warmińskim

 

• XII Szkoła Zarządzania Strategicznego FRP dla rektorów-elektów kadencji 2012-16.
Termin: 8-14 lipca 2012 r.
Miejsce obrad: miejscowość OSSA k/Rawy Mazowieckiej - kompleks hotelowy "Hotel Ossa Congress & Spa".

 

Więcej informacji na temat Szkół:  marzec 2012 r.