W dniu 31 stycznia 2012 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Podczas spotkania dotyczącego Ścieżek kariery naukowej po zmianach przepisów prawnych, zaprezentowana została książka pod redakcją prof. Stanisława Waltosia oraz dr Andrzeja Rozmusa, pt.: Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne.
W Seminarium, obok doktorantów zajmujących się tematyką szkolnictwa wyższego, udział wzięli znamienici goście m.in. prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Przewodnicząca KRASP), prof. Tadeusz Kaczorek (Przewodniczący CK), prof. Wiesław Banyś (Przewodniczący KRUP), Prof. Maciej Żylicz (Prezes FNP), prof. Tadeusz Pomianek, prof. Bogusław Smólski, prof. Piotr Węgleński i in. W problematykę spotkania wprowadził prof. Jerzy Woźnicki, a następnie autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawili treść publikacji: Perypetie z karierą naukową w Polsce (prof. S. Waltoś); Potencjał polskiej nauki - wybrane zagadnienia (dr A. Rozmus); Kariera naukowa - zdobywanie stopni i tytułów naukowych (dr A. Kiebała); Przedsiębiorczość akademicka a kariera naukowa (dr M. Czyżewska). Na koniec odbyła się szeroka dyskusja z udziałem zaproszonych gości oraz doktorantów.
Następne Seminarium odbędzie się 20 marca 2012 r.