Informujemy, iż limit miejsc na Forum Dyskusyjne Krajowych Ram Kwalifikacji, które odbędzie się dnia 16 lutego br. został wyczerpany. Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum w dniu 7 marca br. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich (ul. Górnośląska 14). Dyskusję poprowadzą: prof. Andrzej Kraśniewski oraz prof. Zbigniew Marciniak.