Centrum Analiz i Dialogu FRP wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie organizuje w ramach cyklu "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym" w dniu 20 kwietnia 2012 r. Konferencje pn. "Finansowanie i partnerstwo publiczno- prywatne w systemie  szkolnictwa wyższego - polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia". Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie http://www.wsiz.rzeszow.pl/konferencja.

zaproszenie na konferencje >>>

program konferencji >>>