W dniu 7 marca w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się III seminarium w ramach cyklu Forum Dyskusyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji. Poprowadzili je: prof. Andrzej Kraśniewski oraz  prof. Zbigniew Marciniak. Spotkanie to zamyka cykl spotkań dotyczących problematyki związanej z KRK, których organizatorem była Fundacja Rektorów Polskich.