Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Michała du Valla. W imieniu Fundacji Rektorów Polskich prof. J. Woźnicki przesłał, na ręce JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego list kondolencyjny.

list kondolencyjny >>>