W ramach cyklu wydawniczego FRP-ISW ukazała się kolejna publikacja pt."Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Wybrane problemy." pod redakcją J. Woźnickiego.