W dniu 20 kwietnia 2012 r. Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zorganizowało konferencję pn. "Finansowanie i partnerstwo publiczno - prywatne w systemie szkolnictwa wyższego - polska praktyka i międzynarodowe doświadczenie". Z udziałem ponad 70 przedstawicieli uczelni i mediów. Była to II Konferencja CAD FRP zorganizowana w ramach cyklu "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym".