W dniu 24 kwietnia 2012 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się IV Seminarium ISW-FRP dla doktorantów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Podczas Seminarium prof. Julita Jabłecka oraz dr inż. Krzysztof Leja wygłosili wykłady dotyczące Koncepcji i model szkoły wyższej. Podczas kolejnej sesji prowadzonej przez prof. Ewę Chmielewską odbyła się dyskusja nad deskryptorami 8 poziomu krajowych ram kwalifikacji, który dotyczy studiów doktoranckich. Zgodnie z założeniem Seminarium odbyła się również sesja doktorantów, podczas której przedstawili oni zakres swoich rozpraw doktorskich i prowadzonych prac badawczych