W dniu 15 czerwca 2012 r. w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jerzy Woźnicki uczestniczył w XII plenarnym Posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Gościem posiedzenia był prof. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Podczas spotkania odbyły się wybory nowych władz KRUP.  Przewodniczącym KRUP na kadencję 2012-16 został wybrany prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.