W dniach 8-14 lipca 2012 r. odbyła się XII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, dla rektorów-elektów uczelni akademickich na kadencję 2012-16, zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Konferencyjno-hotelowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.  


Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 20 uczelni, które delegowały do udziału 40 swoich przedstawicieli.   

Na program Szkoły złożyły moduły obejmujące łącznie 16 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe. 

Ocena ogólna XII Szkoły FRP dla rektorów-elektów, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,5 w skali 1-5 (1-ocena najniższa, 5-ocena najwyższa).