Prof. Jerzy Woźnicki został ponownie wybrany na kolejną kadencję 2012-16 władz akademickich  na Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych oraz  członka Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  KRASP jest partnerem strategicznym FRP.

Przewodniczący komisji stałych:

prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (rektor 2005-2012)

Przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Rektor Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej

prof. dr hab. Wojciech Nowak

Rektor  Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodniczący Komisji ds. Nauki  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Rektor  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia

 

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
Politechnika Warszawska (rektor 1996-2002)
Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych