Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, odbyło się w dniu 19 września br. w siedzibie FRP w Warszawie.

W Sesji I posiedzenia Przewodniczący KRASP Prof. dr hab. Wiesław Banyś przedstawił informacje o składzie Prezydium KRASP w kadencji 2012-16 oraz o wynikach I posiedzenia Prezydium. Następnie Prezes Fundacji Rektorów Polskich Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki przedstawił działalność i osiągnięcia  Fundacji Rektorów Polskich w jej  I Dziesięcioleciu. W ramach Sesji II odbyła się debata panelowa nt. "Uczelnie w systemie uczenia się przez całe życie" moderatorem dyskusji był Prof. Zbigniew Marciniak.

"Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu" Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki >>>

"Uczelnie w systemie uczenia się przez całe życie"  Prof. nzw. dr hab. Ewa Chmielecka >>>

"Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania uczenia się przez całe życie" Dr A. Chłoń-Domińczak >>>