W dniu 27 listopada 2012 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się I w roku akademickim 2012/2013  seminarium FRP-ISW dla doktorantów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

W trakcie Seminarium Prezes FRP przedstawił aktualne problemy dotyczące szkolnictwa wyższego a Prof. Jarosław Górniak (Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego) wygłosił referat pt. "Czy wykształcenie wyższe ma sens ekonomiczny", natomiast Bartłomiej Banaszak (Rzecznik Praw Absolwenta) wygłosił referat pt.  "Oferty szkół wyższych w kontekście zatrudnialności i uwarunkowań związanych z rynkiem pracy". W ramach Sesji III zgodnie z przyjętymi zasadami uczestnicy zaprezentowali własne prezentacje,zakończone wspólną dyskusją.