W dniach 22-24 listopada 2012 r. w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenie Plenarne KRASP. Podczas obrad Zgromadzenia, Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich przedstawił plan przedsięwzięć do realizacji przez Fundację Rektorów Polskich w najbliższych latach.